Life Diary

What come around, go around

Bananaaaaaaaa……

Bananaaaaaaaa……

— 8 months ago
Let’s Loop Loop

Let’s Loop Loop

— 10 months ago
Có những thứ khi có ko biết giữ gìn trân trọng mà chỉ khi mất đi mới tiếc nuối suy tư về những thứ đó, nhiều khi tự hỏi mình đang làm gì, đang có gì? Hay chỉ toàn tiếc nuối suy tư về những thứ chỉ trong mộng tưởng bản thân.

Có những thứ khi có ko biết giữ gìn trân trọng mà chỉ khi mất đi mới tiếc nuối suy tư về những thứ đó, nhiều khi tự hỏi mình đang làm gì, đang có gì? Hay chỉ toàn tiếc nuối suy tư về những thứ chỉ trong mộng tưởng bản thân.

— 10 months ago
I need more thìing than i have

I need more thìing than i have

— 11 months ago